ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA - Rosice

ZUS Rosice ZUS Rosice
AKTUALITY

Vernisáž výstava prací žáků výtvarného oboru v Rosicích:
23. května 2018

Začátek v 17 hodin
v prostorách zámku v I. poschodí.


Výstava prací žáků výtvarného oboru v Rosicích:
24. - 29. května 2018

Každý všední den od 10 do 12 a od 14 do 17 hodin
v prostorách zámku v I. poschodí.


ZUŠ Open 2018 v Rosicích:
24. května 2018

Od 14 hodin se koná Odpolední muzicírování
na náměstí.


ZUŠ Open 2018 v Rosicích:
24. května 2018

Od 14 hodin se koná Klavírní podbarvení výstavy
v ZKC.


ZUŠ Open 2018 v Rosicích:
24. května 2018

V 17 hodin začne Slavnostní koncert žáků školy
na II. nádvoří zámku.


Vystoupení žáků v rámci akce Noc kostelů v Rosicích:
25. června 2018

Začátek v 19 hodin
v kostele sv. Martina.


Žákovský koncert pro seniory v Zastávce:
29. května 2018

Začátek v 15.30 hodin
v Domově pro seniory


Výchovný koncert pro MŠ a ZŠ v Rosicích:
30. května 2018

Začátek v 9 a 10 hodin
v sále Zámeckého kulturního centra.


Závěrečný koncert v Zastávce:
31. května 2018

Začátek v 17.00 hodin
v sále Dělnického domu.


Postupové zkoušky:
4 - 8. června 2018

Zkoušky se konají v hlavní budově i na pobočkách školy.


Úplata za vzdělání (školné)

Stiskněte tlačítko "více"

více...
ZUS Rosice

menu1

menu2

menu3

ZUS Rosice - Historie


ZUS Rosice - Historie

Ve výtvarném oboru se u žáků rozvíjí výtvarné myšlení,vnímání, představivost, tvořivost a estetické cítění.
Výtvarný obor pomáhá žákům získávat vztah k materiálům a nástrojům. Pomáhá žákům osvojit si výtvarné techniky. Tento obor seznamuje žáky s historií a vývojem výtvarného umění a s využitím výtvarného umění ve všech výtvarných disciplínách.

V předmětu plošná tvorba se žáci učí základy kresby, malby a grafiky. V dalším studiu se setkají i s dalšími
technikami, např. koláž, počítačová grafika a další.

V předmětu prostorová tvorba se žáci seznámí především s keramickou hlínou. Naučí se základy modelování a vytváření objektů i z různých jiných materiálů: papír, drát apod.

ZUS Rosice - Historie

V předmětu volná tvorba se žáci učí pracovat samostatně při řešení zadaných úkolů a projektů. Učí se hledat inspiraci v přírodě, hudbě, současném umění i v dějinách výtvarného umění.

Výtvarný obor se vyučuje v prostorách rosického zámku a na pobočce v Zastávce.

Vyučující je paní učitelka Bc. Jana Kolegarová.

ZUS Rosice - Historie

Komentáře nejsou povoleny.