ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA - Rosice

ZUS Rosice ZUS Rosice
AKTUALITY

Koncert účastníků soutěže ZUŠ v Rosicích:
14. února 2018

Začátek v 17 hodin
v sále Zámeckého kulturního centra.


Účast v okresním kole soutěže žáků ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu v Modřicích :
20. února 2018

Od 7.50 - 19.45 hodin
v sále ZUŠ


Účast v okresním kole soutěže žáků ZUŠ ve hře na dechové žesťové nástroje v Zastávce:
21. února 2018

Od 8.20 - 16.40 hodin
v sále ZUŠ


Úplata za vzdělání (školné)

Stiskněte tlačítko "více"

více...
ZUS Rosice

menu1

menu2

menu3

ZUS Rosice - Historie


ZUS Rosice - Historie

Ve výtvarném oboru se u žáků rozvíjí výtvarné myšlení,vnímání, představivost, tvořivost a estetické cítění.
Výtvarný obor pomáhá žákům získávat vztah k materiálům a nástrojům. Pomáhá žákům osvojit si výtvarné techniky. Tento obor seznamuje žáky s historií a vývojem výtvarného umění a s využitím výtvarného umění ve všech výtvarných disciplínách.

V předmětu plošná tvorba se žáci učí základy kresby, malby a grafiky. V dalším studiu se setkají i s dalšími
technikami, např. koláž, počítačová grafika a další.

V předmětu prostorová tvorba se žáci seznámí především s keramickou hlínou. Naučí se základy modelování a vytváření objektů i z různých jiných materiálů: papír, drát apod.

ZUS Rosice - Historie

V předmětu volná tvorba se žáci učí pracovat samostatně při řešení zadaných úkolů a projektů. Učí se hledat inspiraci v přírodě, hudbě, současném umění i v dějinách výtvarného umění.

Výtvarný obor se vyučuje v prostorách rosického zámku a na pobočce v Zastávce.

Vyučující je paní učitelka Bc. Jana Kolegarová.

ZUS Rosice - Historie

Komentáře nejsou povoleny.