ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA - Rosice

ZUS Rosice ZUS Rosice
AKCE

Žákovský koncert v Říčanech:
4. dubna 2019

Začátek v 17 hodin
v sále KD Říčany.


Žákovský koncert v Rosicích:
5. dubna 2019

Začátek v 17 hodin
v sále ZKC.


Žákovský koncert v Zastávce:
11. dubna 2019

Začátek v 17 hodin
v sále ZUŠ.


Velikonoční kumštování:
13. dubna 2019

Začátek v 9:30 hodin
v sále ZKC.


Velikonoční prázdniny:
18. - 22. dubna 2019

platí pro všechny pobočky ZUŠ.


Žákovský koncert v Ostrovačicích:
25. dubna 2019

Začátek v 17 hodin
v Sokolovně Ostrovačice.


Státní svátek
1. května 2019

platí na všech pobočkách ZUŠ.


Žákovský koncert v Omicích:
2. května 2019

Začátek v 17:30 hodin
v Obecním úřadě.


1. absolventský koncert:
3. května 2019

Začátek v 17 hodin
v sále ZKC.


Výstava prací absolventů VO:
3. - 10. května 2019

Vždy 10-12 a 14-17 hodin
v sále ZKC.


Obhajoby prací absolventů VO:
8. května 2019

Začátek v 17 hodin
v sále ZKC.


2. absolventský koncert:
9. května 2019

Začátek v 17 hodin
v KD Cristal.


3. absolventský koncert:
10. května 2019

Začátek v 17 hodin
v sále ZKC.


Vystoupení žáků z pobočky Zbraslav:
10. května 2019

Začátek v 17 hodin
v KD Zbraslav.


Vystoupení žáků z pobočky Omice:
19. května 2019

Začátek v 16 hodin
v Sokolovně Omice.


Výstava prací žáků VO:
22. 5. - 2. 6. 2019

Vždy 10-12 a 14-17 hodin
prostory nad VO,
2. (zadní) nádvoří zámku Rosice.


Vernisáž a zahájení výstavy VO:
22. května 2019

Začátek v 17 hodin
prostory nad VO,
2. (zadní) nádvoří zámku Rosice.


Muzikálové představení:
24. května 2019

Začátek v 17 hodin
v KD Cristal.


Závěrečný koncert Zastávka:
30. května 2019

Začátek v 17 hodin
v Dělnickém domě.


ZUŠ Open:
31. května 2019

Začátek v 17 hodin
2. nádvoří zámku Rosice.


Postupové zkoušky:
3. - 7. června 2019

platí pro všechny pobočky ZUŠ.


Přijímací řízení:
10. - 14. června 2019

platí pro všechny pobočky ZUŠ.


Závěrečný koncert v Domašově:
16. června 2019

Začátek v 15 hodin
v sále U Němců.


Zastávecká pouť:
23. června 2019

Program v rozmezí 11-13 hodin
v zahradě Dělnického domu."podrobně VŠECHNY AKCE"

ZUS Rosice
menu1
menu2
menu3

ZUS Rosice - Historie
Jednotlivá pracovištěUčebny výtvarného oboru

FotogalerieFotogalerie

Přijímací řízeníPřijímací řízení

ŠkolnéŠkolné

Omlouvání žákůOmlouvání žáků

Rozvrh hodin hromadných předmětů (HN, VO, TO)RozvrhZUS Rosice - Historie

„Výtvarný obor ZUŠ se obrací ke všem dětem a mladým lidem, kteří projevují zájem o výtvarné vzdělávání. Usiluje o to, aby žák podle svých schopností získával hlubší náhled na okolní svět a na sebe sama a dokázal ho výtvarně vyjádřit.“ Věra Roeselová

Ve výtvarném oboru se u žáků rozvíjí výtvarné myšlení, vnímání, představivost, tvořivost a estetické cítění. Žáci získávají vztah k materiálům a nástrojům, osvojují si nejrůznější výtvarné techniky. Do výuky zapojujeme čím dál více nová média jako fotografii, video a animaci. Výtvarný obor seznamuje žáky s historií a vývojem výtvarného umění a s využitím výtvarného umění ve všech výtvarných disciplínách. Rozsah výuky je obrovský a je rozdělen do tří základních vyučovacích předmětů.

V předmětu Plošná tvorba se žáci učí základy kresby, malby a grafiky. V dalším studiu se setkají i s dalšími technikami, např. koláží, počítačovou grafikou nebo fotografií.

Předmět Prostorová tvorba seznámí žáky především s keramickou hlínou. Naučí je základy modelování a vytváření objektů i z různých jiných materiálů, jako je např. papír nebo drát.

V předmětu Volná tvorba se žáci učí pracovat samostatně. Učí se hledat inspiraci v přírodě, hudbě, v dějinách výtvarného umění i současném umění.

ZUS Rosice - Historie

Výuka během celého roku vychází z promyšlené skladby na sebe navazujících úloh. Některá zřetězení výtvarných prací vytvářejí jednoduché celky – tzv. výtvarné řady. Řady jsou většinou poměrně krátké a rozvíjejí nějaký výtvarný námět. Celý školní rok nás ve výuce provází několik výtvarných řad, které dohromady tvoří celoroční výtvarný projekt. Výtvarné projekty mají již složitější stavbu. Přínosem projektové výuky je změna myšlení, která přivádí účastníky k mnohostrannému pojímání světa.

Naše škola vyučuje výtvarný obor na dvou pobočkách. Zámek v Rosicích, v jehož prostorách máme učebny, nám nabízí krásné nádvoří, které za hezkého počasí využíváme ke kreslení. Inspiraci nám rovněž poskytuje zdejší zámecký park. Druhá pobočka je v Zastávce, kde využíváme ke kreslení v plenéru blízký lesopark.

Výukou na obou pobočkách provází paní učitelka Mgr. Jana Kolegarová.

Kontaktní e-mail: vytvarka@zusrosice.cz
Kontaktní telefon: 608 510 635


ZUS Rosice

Komentáře nejsou povoleny.