ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA - Rosice

ZUS Rosice ZUS Rosice
AKCE

Žákovský koncert Zastávka
6. února 2020

Začátek v 17:00 hodin
v sále ZUŠ.


Žákovský koncert Rosice
7. února 2020

Začátek v 17:00 hodin
v sále ZKC.


Žákovský koncert Zastávka
5. března 2020

Začátek v 17:00 hodin
v sále ZUŠ.


Žákovský koncert Rosice
6. března 2020

Začátek v 17:00 hodin
v sále ZKC.


Učitelský koncert Zastávka
26. března 2020

Začátek v 18:00 hodin
v sále Dělnického domu.


Učitelský koncert Rosice
27. března 2020

Začátek v 18:00 hodin
v sále ZKC."podrobně VŠECHNY AKCE"


Zadání PROGRAMU

na koncerty ZUŠ

(pro pedagogy školy)

ZUS Rosice
menu1
menu2
menu3

ZUS Rosice - Historie


ZUS Rosice - Historie

„Výtvarný obor ZUŠ se obrací ke všem dětem a mladým lidem, kteří projevují zájem o výtvarné vzdělávání. Usiluje o to, aby žák podle svých schopností získával hlubší náhled na okolní svět a na sebe sama a dokázal ho výtvarně vyjádřit.“

Věra Roeselová


Rozvrh hodin hromadných předmětů (HN, VO, TO)Rozvrh

Omlouvání žákůOmlouvání žáků

Jednotlivá pracovištěUčebny výtvarného oboru

ŠkolnéŠkolné

Přijímací řízeníPřijímací řízení

FotogalerieFotogalerie


Ve výtvarném oboru se u žáků rozvíjí výtvarné myšlení, vnímání, představivost, tvořivost a estetické cítění. Žáci získávají vztah k materiálům a nástrojům, osvojují si nejrůznější výtvarné techniky. Do výuky zapojujeme čím dál více nová média jako fotografii, video a animaci. Výtvarný obor seznamuje žáky s historií a vývojem výtvarného umění a s využitím výtvarného umění ve všech výtvarných disciplínách. Rozsah výuky je obrovský a je rozdělen do tří základních vyučovacích předmětů.

V předmětu Plošná tvorba se žáci učí základy kresby, malby a grafiky. V dalším studiu se setkají i s dalšími technikami, např. koláží, počítačovou grafikou nebo fotografií.

Předmět Prostorová tvorba seznámí žáky především s keramickou hlínou. Naučí je základy modelování a vytváření objektů i z různých jiných materiálů, jako je např. papír nebo drát.

V předmětu Volná tvorba se žáci učí pracovat samostatně. Učí se hledat inspiraci v přírodě, hudbě, v dějinách výtvarného umění i současném umění.

Výuka během celého roku vychází z promyšlené skladby na sebe navazujících úloh. Některá zřetězení výtvarných prací vytvářejí jednoduché celky – tzv. výtvarné řady. Řady jsou většinou poměrně krátké a rozvíjejí nějaký výtvarný námět. Celý školní rok nás ve výuce provází několik výtvarných řad, které dohromady tvoří celoroční výtvarný projekt. Výtvarné projekty mají již složitější stavbu. Přínosem projektové výuky je změna myšlení, která přivádí účastníky k mnohostrannému pojímání světa.

Naše škola vyučuje výtvarný obor na dvou pobočkách. Zámek v Rosicích, v jehož prostorách máme učebny, nám nabízí krásné nádvoří, které za hezkého počasí využíváme ke kreslení. Inspiraci nám rovněž poskytuje zdejší zámecký park. Druhá pobočka je v Zastávce, kde využíváme ke kreslení v plenéru blízký lesopark.

Výukou na obou pobočkách provází paní učitelka Mgr. Irena Jochová.

ZUS Rosice - Historie

Kontaktní e-mail: vytvarka@zusrosice.cz
Kontaktní telefon: 608 510 635


Gratulujeme žačce Lucii Janzové a paní učitelce Janě Kolegarové za úspěšné přijetí do Stipendijního programu MenART v rámci druhého ročníku 2019/2020 a přejeme mnoho krásných zážitků při sbírání nových dovedností, vědomostí a zkušeností ve spolupráci s profesionálním sochařem Michalem Gabrielem.

ZUS Rosice - Historie

ŠkolnéKompletní výsledky přijetí zde

Komentáře nejsou povoleny.