ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA - Rosice

ZUS Rosice ZUS Rosice
AKTUALITY

Účast na taneční soutěži "Naruby" v Brně:
2. prosince 2017

Začátek v 14.30 hodin
v Divadle na Orlí.


Vánoční besídka klavírního oddělení v Rosicích:
6. prosince 2017

Začátek v 17 hodin
v sále Zámeckého kulturního centra.


Vánoční žákovský koncert v Říčanech:
14. prosince 2017

Začátek v 17 hodin
v sále kulturního domu.


Vánoční žákovský koncert v Rosicích:
15. prosince 2017

Začátek v 17 hodin
v sále kulturního domu Cristal.


Adventní žákovský koncert v Omicích:
17. prosince 2017

Začátek v 18 hodin
v kostele sv. Jakuba Většího.


Vánoční žákovský koncert v Domašově:
17. prosince 2017

Začátek v 15 hodin
v sále restaurace U Němců


Vánoční žákovský koncert v Zastávce:
21. prosince 2017

Začátek v 17 hodin
v sále Dělnického domu.


Vánoční koncert v Domašově:
26. prosince 2017

Začátek po dopolední bohoslužbě
v kostele sv. Vavřince.


Úplata za vzdělání (školné)

Stiskněte tlačítko "více"

více...
ZUS Rosice

menu1

menu2

menu3

ZUS Rosice - Historie


ZUS Rosice - Historie

Ve výtvarném oboru se u žáků rozvíjí výtvarné myšlení,vnímání, představivost, tvořivost a estetické cítění.
Výtvarný obor pomáhá žákům získávat vztah k materiálům a nástrojům. Pomáhá žákům osvojit si výtvarné techniky. Tento obor seznamuje žáky s historií a vývojem výtvarného umění a s využitím výtvarného umění ve všech výtvarných disciplínách.

V předmětu plošná tvorba se žáci učí základy kresby, malby a grafiky. V dalším studiu se setkají i s dalšími
technikami, např. koláž, počítačová grafika a další.

V předmětu prostorová tvorba se žáci seznámí především s keramickou hlínou. Naučí se základy modelování a vytváření objektů i z různých jiných materiálů: papír, drát apod.

ZUS Rosice - Historie

V předmětu volná tvorba se žáci učí pracovat samostatně při řešení zadaných úkolů a projektů. Učí se hledat inspiraci v přírodě, hudbě, současném umění i v dějinách výtvarného umění.

Výtvarný obor se vyučuje v prostorách rosického zámku a na pobočce v Zastávce.

Vyučující je paní učitelka Bc. Jana Kolegarová.

ZUS Rosice - Historie

Komentáře nejsou povoleny.