ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA - Rosice

ZUS Rosice ZUS Rosice
AKTUALITY

Žákovský koncert v Rosicích:
20. října 2017

Začátek v 17 hodin
v sále Zámeckého kulturního centra.


Žákovský koncert v Zastávce:
9. listopadu 2017

Začátek v 17 hodin
v sále ZUŠ Zastávka


Žákovský koncert v Rosicích:
10. listopadu 2017

Začátek v 17 hodin
v sále Zámeckého kulturního centra.


Úplata za vzdělání (školné)

Stiskněte tlačítko "více"

více...
ZUS Rosice

menu1

menu2

menu3

ZUS Rosice - Historie


ZUS Rosice - Historie

Ve výtvarném oboru se u žáků rozvíjí výtvarné myšlení,vnímání, představivost, tvořivost a estetické cítění.
Výtvarný obor pomáhá žákům získávat vztah k materiálům a nástrojům. Pomáhá žákům osvojit si výtvarné techniky. Tento obor seznamuje žáky s historií a vývojem výtvarného umění a s využitím výtvarného umění ve všech výtvarných disciplínách.

V předmětu plošná tvorba se žáci učí základy kresby, malby a grafiky. V dalším studiu se setkají i s dalšími
technikami, např. koláž, počítačová grafika a další.

V předmětu prostorová tvorba se žáci seznámí především s keramickou hlínou. Naučí se základy modelování a vytváření objektů i z různých jiných materiálů: papír, drát apod.

ZUS Rosice - Historie

V předmětu volná tvorba se žáci učí pracovat samostatně při řešení zadaných úkolů a projektů. Učí se hledat inspiraci v přírodě, hudbě, současném umění i v dějinách výtvarného umění.

Výtvarný obor se vyučuje v prostorách rosického zámku a na pobočce v Zastávce.

Vyučující je paní učitelka Bc. Jana Kolegarová.

ZUS Rosice - Historie

Komentáře nejsou povoleny.