ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA - Rosice

ZUS Rosice ZUS Rosice
AKCE

Žákovský koncert v Rosicích:
25. ledna 2019

Začátek v 17 hodin
v sále Zámeckého kulturního centra.


Třídní koncert
paní učitelky Kučerové
v Rosicích:
28. ledna 2019

Začátek v 17 hodin
v sále Zámeckého kulturního centra.


Pololetní prázdniny:
1. února 2019

pátek
platí pro všechny pobočky ZUŠ.


Žákovský koncert v Zastávce:
7. února 2019

Začátek v 17 hodin
v sále ZUŠ.


Jarní prázdniny:
11. - 17. února 2019

platí pro všechny pobočky ZUŠ.


Okresní kolo soutěží ZUŠ:
26. února 2019

Začátek v 8 hodin
v sále ZUŠ Zastávka."podrobně VŠECHNY AKCE"

ZUS Rosice
menu1
menu2
menu3

ZUS Rosice
Jednotlivá pracovištěProstory tanečního oboru

FotogalerieFotogalerie

Přijímací řízeníPřijímací řízení

ŠkolnéŠkolné

ZUS Rosice - Taneční obor

V průběhu studia prochází žáci všeobecnou taneční výchovou. Každý žák si postupně osvojuje držení těla,taneční improvizaci, hudební a prostorové cítění, práci v kolektivu, ale i vlastní zodpovědnost. Podle míry žákovy schopnosti a zájmu o odborné taneční vzdělání se žák může uplatnit jako tanečník v souborech. Taneční obor je také přípravou ke studiu na taneční konzervatoři.

V předmětu taneční praxe se žáci zaměřují na prohlubování taneční techniky a zvláště tanečního projevu žáka. Slouží k přípravě tanečních skladeb pro interní a veřejné vystoupení na scéně

Současný tanec rozvíjí stránku výrazovou a prostorovou, dynamické a hudební cítění s osobitým projevem, vlastní improvizaci a vztahy mezi myšlením, emocí a pohybem. Pracujeme s těžištěm těla, opěrným systémem trupu a protažením v tělesné ose a osách končetin.

ZUS Rosice - Taneční obor

Klasická taneční technika rozvíjí specifickými prostředky taneční techniku s francouzským názvoslovím. Upevňuje optimální postavení těla, zdokonaluje sílu a pružnost horních a dolních končetin. Prohlubuje smysl pro čistotu provedení pohybů, éterickou lehkost a nosnost.

Lidový tanec
Cílem předmětu je vybudovat dobrý vztah k našim bohatým lidovým tradicím. Žáci se učí zvládnout základní kroky charakteristické pro jednodušší formy českých a moravských tanců různých regionů.

ZUS Rosice - Taneční obor

Taneční obor vyučuje paní učitelka Jana Novotná v prostorách rosického zámku a na pobočce v Zastávce.

Komentáře nejsou povoleny.