ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA - Rosice

ZUS Rosice ZUS Rosice
AKTUALITY

Účast na taneční soutěži "Naruby" v Brně:
2. prosince 2017

Začátek v 14.30 hodin
v Divadle na Orlí.


Vánoční besídka klavírního oddělení v Rosicích:
6. prosince 2017

Začátek v 17 hodin
v sále Zámeckého kulturního centra.


Vánoční žákovský koncert v Říčanech:
14. prosince 2017

Začátek v 17 hodin
v sále kulturního domu.


Vánoční žákovský koncert v Rosicích:
15. prosince 2017

Začátek v 17 hodin
v sále kulturního domu Cristal.


Adventní žákovský koncert v Omicích:
17. prosince 2017

Začátek v 18 hodin
v kostele sv. Jakuba Většího.


Vánoční žákovský koncert v Domašově:
17. prosince 2017

Začátek v 15 hodin
v sále restaurace U Němců


Vánoční žákovský koncert v Zastávce:
21. prosince 2017

Začátek v 17 hodin
v sále Dělnického domu.


Vánoční koncert v Domašově:
26. prosince 2017

Začátek po dopolední bohoslužbě
v kostele sv. Vavřince.


Úplata za vzdělání (školné)

Stiskněte tlačítko "více"

více...
ZUS Rosice

menu1

menu2

menu3

ZUS Rosice


ZUS Rosice - Taneční obor

V průběhu studia prochází žáci všeobecnou taneční výchovou. Každý žák si postupně osvojuje držení těla,taneční improvizaci, hudební a prostorové cítění, práci v kolektivu, ale i vlastní zodpovědnost. Podle míry žákovy schopnosti a zájmu o odborné taneční vzdělání se žák může uplatnit jako tanečník v souborech. Taneční obor je také přípravou ke studiu na taneční konzervatoři.

V předmětu taneční praxe se žáci zaměřují na prohlubování taneční techniky a zvláště tanečního projevu žáka. Slouží k přípravě tanečních skladeb pro interní a veřejné vystoupení na scéně

Současný tanec rozvíjí stránku výrazovou a prostorovou, dynamické a hudební cítění s osobitým projevem, vlastní improvizaci a vztahy mezi myšlením, emocí a pohybem. Pracujeme s těžištěm těla, opěrným systémem trupu a protažením v tělesné ose a osách končetin.

ZUS Rosice - Taneční obor

Klasická taneční technika rozvíjí specifickými prostředky taneční techniku s francouzským názvoslovím. Upevňuje optimální postavení těla, zdokonaluje sílu a pružnost horních a dolních končetin. Prohlubuje smysl pro čistotu provedení pohybů, éterickou lehkost a nosnost.

Lidový tanec
Cílem předmětu je vybudovat dobrý vztah k našim bohatým lidovým tradicím. Žáci se učí zvládnout základní kroky charakteristické pro jednodušší formy českých a moravských tanců různých regionů.

ZUS Rosice - Taneční obor

Taneční obor vyučuje paní učitelka Jana Novotná v prostorách rosického zámku a Mgr. Lenka Chalabalová na pobočce v Zastávce.

ZUS Rosice - Taneční obor

Komentáře nejsou povoleny.