ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA - Rosice

ZUS Rosice ZUS Rosice
AKCE

Medový víkend:
19. října 2019

Začátek ve 14 hodin
v sále KD Zbraslav.


Žákovský koncert v Zastávce:
24. října 2019

Začátek v 17 hodin
v sále ZUŠ.


Žákovský koncert v Rosicích:
25. října 2019

Začátek v 17 hodin
v sále Zámeckého kulturního centra.


Státní svátek: pondělí
28. října 2019

platí pro všechny pobočky ZUŠ.


Podzimní prázdniny:
úterý a středa
29. - 30. října 2019

platí pro všechny pobočky ZUŠ.


Ředitelské volno:
čtvrtek a pátek
31. října - 1. listopadu 2019

platí pro všechny pobočky ZUŠ.


Slavnostní otevření hudebního sálu:
10. listopadu 2019

Začátek v 17 hodin
v hudebním sále
na zámku v Rosicích.


Žákovský koncert v Zastávce:
14. listopadu 2019

Začátek v 17 hodin
v sále ZUŠ.


Žákovský koncert v Rosicích:
15. listopadu 2019

Začátek v 17 hodin
v sále Zámeckého kulturního centra.


Koncert k oslavám 17. listopadu v Zastávce:
17. listopadu 2019

Začátek v 17 hodin
v Dělnickém domě.


Slavnosti sv. Martina:
?. listopadu 2019

...připravujeme..."podrobně VŠECHNY AKCE"


Zadání PROGRAMU

na koncerty ZUŠ

(pro pedagogy školy)

ZUS Rosice
menu1
menu2
menu3

Úplata za vzdělání (školné) 2019/2020

ZUS Rosice


výběr školného probíhá vždy dvakrát ročně


Vážení rodiče,
výběr „školného“ probíhá na konci září, kdy žáci dostanou od vyučujících lístečky se svým variabilním symbolem, přesnou částkou a číslem účtu.

Vybírá se vždy v říjnu za 1. a v únoru, či březnu za 2. pololetí. Zde jsou vyňaté ceny jednotlivých oborů a dole na stránce pak najdete celkový přehled cen v souboru pdf.


ZUS Rosice


ZUS Rosice


ZUS Rosice


Pokud nejste schopni uhradit školné včas z jakýchkoliv důvodů, oznamte to neprodleně škole a kontaktujte ekonomku nebo ředitele, prosím.

Na základě směrnice (GDPR) nesmíme psát jako variabilní symbol platby daného žáka jeho rodné číslo, a tak Vám obvykle domů po žácích
(nebo Vám osobně, pokud se setkáváte) předávají učitelé lístečky s informacemi nejen
o přesné částce školného, ale také s informací o jedinečném čísle, které bylo Vašemu dítěti přiřazeno, a díky kterému budeme schopni platbu spárovat a správně zařadit.

Uveďte tedy, prosím, k platbě jako variabilní symbol právě toto jedinečné číslo z lístečku. Pokud si nejste číslem jisti, neváhejte kontaktovat vedení školy pro ujištění.
(+420 722 110 536; reditel@zusrosice.cz)

Stejně tak po Vás nesmíme vyžadovat zapsání jména žáka do zprávy pro příjemce,
i když si dokážete sami představit, že podle toho se platba zařazuje lépe.
My to po Vás žádat nesmíme, ale Vy to samozřejmě udělat můžete.

Číslo účtu pro platbu převodem je: 188838621/0100

Všem rodičům děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání na některém
z koncertů, vystoupení, výstav či obhajob.

Úplata za vzdělávání 2019/2020 Úplata za vzdělávání 2018

Komentáře nejsou povoleny.