ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA - Rosice

ZUS Rosice ZUS Rosice
AKCE

Žákovský koncert Zastávka
5. března 2020

Začátek v 17:00 hodin
v sále ZUŠ.


Žákovský koncert Rosice
6. března 2020

Začátek v 17:00 hodin
v sále ZKC.


Učitelský koncert Zastávka
26. března 2020

Začátek v 18:00 hodin
v sále Dělnického domu.


Učitelský koncert Rosice
27. března 2020

Začátek v 18:00 hodin
v sále ZKC.


Žákovský koncert Říčany
2. dubna 2020

Začátek v 17:00 hodin
v sále KD Říčany.


MasterClass v Rosicích
3. dubna 2020

Začátek v 15:00 hodin
v sále ZKC.


Koncert žáků a
profesionálních hudebníků
3. dubna 2020

Začátek v 19:00 hodin
v hudebním sále zámku v Rosicích.


Koncert k ukončení Velikonočního kumštování
5. dubna 2020

Začátek v 16:00 hodin
v hudebním sále zámku v Rosicích.


Velikonoční prázdniny
9. - 13. dubna 2020

platí na všech pobočkách ZUŠ.


Žákovský koncert Ostrovačice
16. dubna 2020

Začátek v 17:00 hodin
v sále Sokolovny.


Žákovský koncert Rosice
22. dubna 2020

Začátek v 17:00 hodin
v sále ZKC.


Žákovský koncert Zastávka
23. dubna 2020

Začátek v 17:00 hodin
v sále ZUŠ.


Závěrečná výstava žáků VO
30. 4. - 17. 5. 2020

denně 10-12 a 14-17
vstup z II. nádvoří zámku Rosice.


1. ABSOLVENTSKÝ koncert
30. dubna 2020

Začátek v 17:00 hodin
v sále ZKC."podrobně VŠECHNY AKCE"


Zadání PROGRAMU

na koncerty ZUŠ

(pro pedagogy školy)

ZUS Rosice
menu1
menu2
menu3

Úplata za vzdělání (školné) 2019/2020

výběr školného proběhl v termínu od 3. do 14. února 2020Školné za druhé pololetí se již vybíralo, ale pokud jste ještě platbu neuhradili nebo se k Vám nedostaly žádné podklady k platbě, tak neváhejte, prosím, kontaktovat školu nebo svého učitele. Obracet se můžete také na:

reditel@zusrosice.cz


Vážení rodiče,
výběr „školného“ probíhá na konci září, kdy žáci dostanou od vyučujících lístečky se svým variabilním symbolem, přesnou částkou a číslem účtu.

Vybírá se vždy v říjnu za 1. a v únoru, či březnu za 2. pololetí. Zde jsou vyňaté ceny jednotlivých oborů a dole na stránce pak najdete celkový přehled cen v souboru pdf.


ZUS Rosice


ZUS Rosice


ZUS Rosice


Pokud nejste schopni uhradit školné včas z jakýchkoliv důvodů, oznamte to neprodleně škole a kontaktujte ekonomku nebo ředitele, prosím.

Na základě směrnice (GDPR) nesmíme psát jako variabilní symbol platby daného žáka jeho rodné číslo, a tak Vám obvykle domů po žácích
(nebo Vám osobně, pokud se setkáváte) předávají učitelé lístečky s informacemi nejen
o přesné částce školného, ale také s informací o jedinečném čísle, které bylo Vašemu dítěti přiřazeno, a díky kterému budeme schopni platbu spárovat a správně zařadit.

Uveďte tedy, prosím, k platbě jako variabilní symbol právě toto jedinečné číslo z lístečku. Pokud si nejste číslem jisti, neváhejte kontaktovat vedení školy pro ujištění.
(reditel@zusrosice.cz)

Stejně tak po Vás nesmíme vyžadovat zapsání jména žáka do zprávy pro příjemce,
i když si dokážete sami představit, že podle toho se platba zařazuje lépe.
My to po Vás žádat nesmíme, ale Vy to samozřejmě udělat můžete.

Číslo účtu pro platbu převodem je: 188838621/0100

Všem rodičům děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání na některém
z koncertů, vystoupení, výstav či obhajob.

Úplata za vzdělávání 2019/2020 Úplata za vzdělávání 2018

Komentáře nejsou povoleny.