ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA - Rosice

ZUS Rosice ZUS Rosice
AKCE

Hlavní letní prázdniny:
29. června - 1. září 2019

platí pro všechny pobočky.


Zahájení vyučování:
pondělí 2. září 2019

platí pro všechny pobočky."podrobně VŠECHNY AKCE"

ZUS Rosice
menu1
menu2
menu3

ZUS Rosice - HistoriePŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Školné„Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020“


Pro školní rok 2019/2020 již řízení přijetí nových žáků proběhlo, ale pokud máte zájem a chtěli byste se přihlásit dodatečně, tak nás, prosím, kontaktujte na e-mailové adrese:

vytvarka@zusrosice.cz

Můžete předpokládat, že dodatečné řízení, protože přes léto je škola uzavřena, bychom udělali první týden v září.


Dětská kresba je velmi jedinečným projevem duševní činnosti jedince. Vývoj kresby a celková potřeba výtvarně se projevovat souvisí s vývojem dítěte, s vývojem kognitivních schopností a intelektu. V předškolním věku a začátkem školní docházky dítě rádo kreslí a nutně to nemusí znamenat, že je talentované.

Přirozený vývoj kresby začíná od prvního chycení tužky do ruky a ukončuje se mezi desátým a jedenáctým rokem dítěte. Za tuto dobu prochází kresba několika etapami, které jsou v talentové zkoušce srovnávány s věkem dítěte. V kresbách se nejčastěji objevuje lidská postava, dům, strom, zvíře a později dopravní prostředky. Na to navazuje i určené téma pro kresbu obrázku při přijímacím řízení.

Po kresbě obrázku vyučující provede krátký pohovor s dítětem. Zkoumá například, zda žák pozná dané barvy. K talentové zkoušce je také možné donést více kreseb připravených z domova, na kterých dítě pracovalo samostatně bez zásahů dospělého. Přinesené kresby jsou malou výhodou, ale nejsou stěžejní částí přijímacího řízení.

Děti můžeme do výtvarného oboru přijmout od pěti let. Výhodou pro výuku samozřejmě je, když žák umí číst a psát, ale není to podmínkou. Musí se však umět správně podepsat.

Při hodnocení kresby se zaměřujeme na kresbu lidské postavy, především na jednotlivé prvky (krk, končetiny, celkový postoj). Dále také na znázornění prostoru, zda žák již začíná znázorňovat horizont. Samozřejmě se do hodnocení zahrnuje také celková kompozice. Velký důraz je kladen na kreativitu a nápaditost dítěte při kresbě. Jednotlivé prvky v kresbě máme bodově ohodnoceny, ale jelikož se jedná o umělecký obor, hodnocení je také subjektivní.ZUS Rosice - Historie


ŠkolnéPřihláška do ZUŠ – výtvarný obor

Komentáře nejsou povoleny.