ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA - Rosice

ZUS Rosice ZUS Rosice
AKCE

Klasifikace ZUŠ Rosicezadání PROGRAMU KONCERTU
(pro pedagogy ZUŠ)


AKCE


Hlavní letní prázdniny:
1.7. - 31.8. 2022

platí pro všechny pobočky.


Zahájení nového šk. roku:
1. září 2022

platí pro všechny pobočky.podrobně VŠECHNY AKCE

xxx


AKCE

najdete nás i na FacebookuZUS Rosice
menu1
menu2
menu3

ZUS Rosice - HistoriePŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Přijímací řízení probíhá pouze jednou za rok – vždy ve vybrané dny DRUHÝ TÝDEN V ČERVNU, ojediněle i dvakrát.

Nejbližší přijímací řízení tedy je: 20. – 24. června 2022.

Kromě jiného je třeba vyplnit online přihlášku a vybrat si datum a čas zkoušky.
Přihlášku si vytiskneme sami, ale podpis přihlášky a další legislativní záležitosti se budou vyplňovat a odevzdávat při samotném řízení ve škole paní učitelce.


Dostavte se, prosím, oba nebo jeden z rodičů spolu s dítětem kterékoliv odpoledne ve zmíněném týdnu – konkrétní rozpis časových možností s vybíráte v online přihlášce.


Dětská kresba je velmi jedinečným projevem duševní činnosti jedince. Vývoj kresby a celková potřeba výtvarně se projevovat souvisí s vývojem dítěte, s vývojem kognitivních schopností a intelektu. V předškolním věku a začátkem školní docházky dítě rádo kreslí a nutně to nemusí znamenat, že je talentované.

Přirozený vývoj kresby začíná od prvního chycení tužky do ruky a ukončuje se mezi desátým a jedenáctým rokem dítěte. Za tuto dobu prochází kresba několika etapami, které jsou v talentové zkoušce srovnávány s věkem dítěte. V kresbách se nejčastěji objevuje lidská postava, dům, strom, zvíře a později dopravní prostředky. Na to navazuje i určené téma pro kresbu obrázku při přijímacím řízení.

Po kresbě obrázku vyučující provede krátký pohovor s dítětem. Zkoumá například, zda žák pozná dané barvy. K talentové zkoušce je také možné donést více kreseb připravených z domova, na kterých dítě pracovalo samostatně bez zásahů dospělého. Přinesené kresby jsou malou výhodou, ale nejsou stěžejní částí přijímacího řízení.

Děti můžeme do výtvarného oboru přijmout od pěti let. Výhodou pro výuku samozřejmě je, když žák umí číst a psát, ale není to podmínkou. Musí se však umět správně podepsat.

Při hodnocení kresby se zaměřujeme na kresbu lidské postavy, především na jednotlivé prvky (krk, končetiny, celkový postoj). Dále také na znázornění prostoru, zda žák již začíná znázorňovat horizont. Samozřejmě se do hodnocení zahrnuje také celková kompozice. Velký důraz je kladen na kreativitu a nápaditost dítěte při kresbě. Jednotlivé prvky v kresbě máme bodově ohodnoceny, ale jelikož se jedná o umělecký obor, hodnocení je také subjektivní.ZUS Rosice - Historie

Komentáře nejsou povoleny.