ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA - Rosice

ZUS Rosice ZUS Rosice
AKCE

Klasifikace ZUŠ Rosicezadání PROGRAMU KONCERTU
(pro pedagogy ZUŠ)


AKCE


Hlavní letní prázdniny:
1.7. - 31.8. 2022

platí pro všechny pobočky.


Zahájení nového šk. roku:
1. září 2022

platí pro všechny pobočky.podrobně VŠECHNY AKCE

xxx


AKCE

najdete nás i na FacebookuZUS Rosice
menu1
menu2
menu3

ZUS RosicePŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Přijímací řízení probíhá pouze jednou za rok – vždy ve vybrané dny DRUHÝ TÝDEN V ČERVNU, ojediněle i dvakrát.

Nejbližší přijímací řízení tedy je: 20. – 24. června 2022.

Kromě jiného je třeba vyplnit online přihlášku a vybrat si datum a čas zkoušky.
Přihlášku si vytiskneme sami, ale podpis přihlášky a další legislativní záležitosti se budou vyplňovat a odevzdávat při samotném řízení ve škole paní učitelce.


Dostavte se, prosím, oba nebo jeden z rodičů spolu s dítětem kterékoliv odpoledne ve zmíněném týdnu – konkrétní rozpis časových možností s vybíráte v online přihlášce.


Tanec je jeden z nejpřirozenějších pohybů a je vhodný pro děti, které rády tančí a mají zájem o pohybovou výchovu. Děti se již od nejútlejšího věku pohybují do rytmu a tanec ve své nejjednodušší formě je pro ně běžnou součástí pohybové aktivity. Tanec sám má blahodárné účinky na tělo, a to už i u malých dětí. Je prospěšný pro správný tělesný vývoj včetně prevence vadného držení těla.

Žáci jsou přijímáni na základě vykonání talentové zkoušky.

Požadavky k přijímacímu řízení do tanečního oboru:

1. Rytmické a pohybové předpoklady

2. Tělesné dispozice

3. Vytleskání jednoduchého rytmického útvaru

4. Interpretace známé lidové písničky (vlastní nebo určená volba písně)

Ke studiu jsou žáci přijímáni nejdříve od 5 let do přípravné taneční výchovy, kde je kladen důraz na všeobecnou obratnost, upevnění správného držení těla, zvyšování ohebnosti páteře, rozsah pohybů dolních a horních končetin, obratnost na koberci.

K přijímacímu řízení se, prosím, dostavte v pohodlném cvičebním oděvu, a hlavně si nezapomeňte přinést dobrou náladu a chuť tancovat.

Komentáře nejsou povoleny.