ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA - Rosice

ZUS Rosice ZUS Rosice
AKCE

Žákovský koncert Zastávka
5. března 2020

Začátek v 17:00 hodin
v sále ZUŠ.


Žákovský koncert Rosice
6. března 2020

Začátek v 17:00 hodin
v sále ZKC.


Učitelský koncert Zastávka
26. března 2020

Začátek v 18:00 hodin
v sále Dělnického domu.


Učitelský koncert Rosice
27. března 2020

Začátek v 18:00 hodin
v sále ZKC.


Žákovský koncert Říčany
2. dubna 2020

Začátek v 17:00 hodin
v sále KD Říčany.


MasterClass v Rosicích
3. dubna 2020

Začátek v 15:00 hodin
v sále ZKC.


Koncert žáků a
profesionálních hudebníků
3. dubna 2020

Začátek v 19:00 hodin
v hudebním sále zámku v Rosicích.


Koncert k ukončení Velikonočního kumštování
5. dubna 2020

Začátek v 16:00 hodin
v hudebním sále zámku v Rosicích.


Velikonoční prázdniny
9. - 13. dubna 2020

platí na všech pobočkách ZUŠ.


Žákovský koncert Ostrovačice
16. dubna 2020

Začátek v 17:00 hodin
v sále Sokolovny.


Žákovský koncert Rosice
22. dubna 2020

Začátek v 17:00 hodin
v sále ZKC.


Žákovský koncert Zastávka
23. dubna 2020

Začátek v 17:00 hodin
v sále ZUŠ.


Závěrečná výstava žáků VO
30. 4. - 17. 5. 2020

denně 10-12 a 14-17
vstup z II. nádvoří zámku Rosice.


1. ABSOLVENTSKÝ koncert
30. dubna 2020

Začátek v 17:00 hodin
v sále ZKC."podrobně VŠECHNY AKCE"


Zadání PROGRAMU

na koncerty ZUŠ

(pro pedagogy školy)

ZUS Rosice
menu1
menu2
menu3

ZUS Rosice - HistoriePŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Vážení rodiče,

vážíme si Vašeho zájmu o studium na naší škole. Chápeme, že chcete pro své děti jen to nejlepší a doufáme, že se nám podaří naplnit očekávání – nejen ta Vaše, ale především pak očekávání Vašich dětí.

Přijímací řízení probíhá pouze jednou za rok – vždy od pondělí do pátku DRUHÝ TÝDEN V ČERVNU.

Letošní datum tedy bude: 8. – 12. června 2020.Pro školní rok 2019/2020 již řízení přijetí nových žáků proběhlo, ale pokud máte zájem a chtěli byste se přihlásit dodatečně, tak nás, prosím, kontaktujte na e-mailové adrese:

reditel@zusrosice.cz


Pro přijímací řízení k datu 8. až 12. června 2020 přikládáme několik informací:

Dostavte se, prosím, oba nebo jeden z rodičů spolu s dítětem kterékoliv odpoledne ve zmíněném týdnu – konkrétní rozpis časových možností naleznete na začátku června zde a také v aktualitách.

Dále je třeba vyplnit papírovou přihlášku.
Ta bude k dispozici ve škole nebo je ke stažení zde na webových stránkách v sekci „Ke stažení“.Spolu s dítětem (každé dítě to má jiné, někteří chtějí maminku s sebou, jiní zase chtějí jít sami)
je třeba pak podstoupit 4 oblasti přijímacího procesu:

1.) Vytleskání jednoduchého rytmického útvaru (zopakování po učiteli)

2.) Intonační zopakování zahraného tónu (třeba začátek písně – její první tón)

3.) Interpretace jakékoliv písně bez doprovodu (vlastní nebo určená volba písně)

4.) Menší „pohovor“ o představách, volbě nástroje a prvních dojmech a doporučeních přijímací komise.


Ve třídě jsou přítomni vždy 2 až 3 vyučující (komise) a bodují jednotlivé výkony.

Oproti přihlášce Vám bude vydán registrační kód, pod kterým naleznete výsledky řízení Vašeho dítěte na webových stránkách školy.Podmínkou pro přijetí je také věk žáka.

1. září daného roku, kdy chcete ke studiu nastoupit, musí žákovi být 6 let. I kdyby mělo Vaše dítě 3. 9. narozeniny
a bylo mu 6 let, už je to 3 dny po začátku září a podle platných předpisů ho nemůžeme přijmout.

Šestileté děti nastupují do Přípravné hudební výchovy (PHV), kdy první pololetí navštěvují ZUŠ pouze jednou týdně
45 min. hromadnou výuku základů a až od druhého pololetí se přidá k tomuto společnému předmětu individuální výuka na zvolený nástroj.

Děti, které mají 1. září daného roku pro přijetí již 7 let, nastupují rovnou do způsobu výuky 1x týdně 45 min. hromadné výuky Hudební nauky a 1x týdně 45 min. individuální výuky kýženého nástroje.Často se nás rodiče ptají – jaký nástroj pro své dítě vybrat?

Komise posoudí při přijímání fyzické předpoklady a na základě zmíněného „pohovoru“ lze s volbou pomoci. Šestiletí PHV si nástroj vybírají postupně. U těch starších 7 let je třeba nástroj vybrat rovnou, ale samozřejmě je možné v průběhu studia zažádat i o změnu nástroje. Tuto změnu lze učinit za předpokladu, že na nově žádaném nástroji je volné místo a že je konec prvního nebo druhého pololetí – v průběhu školního roku nástroj změnit nelze.

Pro přehled nástrojů, které se vyučují na naší škole, doporučujeme prostudovat si stránku „Naši učitelé“ v sekci „Hudební obor“, kde najdete jak nástroje, tak pobočky, na kterých jednotliví učitelé vyučují. Další možností je potom nahlédnutí do Školního vzdělávacího programu (ŠVP) v sekci „Ke stažení“.Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny zde na webových stránkách školy.
Každý žák má svůj unikátní kód, pod kterým naleznete vždy tři úrovně přijetí:

1.) přijatý

2.) náhradník

3.) nepřijatý

Celkem jsou 2 vlny výsledků.

1. VLNA
= ještě na konci června nahradíme naše ctěné absolventy a odhlášené žáky nově přijatými na základě průměru bodů z přijímacího řízení (body uděluje každému dítěti komise).

2. VLNA
= první týden v září se ještě řeší dodatečné odhlášky

(například absolventi mají právo si až v září říct, zda chtějí či nechtějí pokračovat do 2. stupně studia – my tím pádem teprve v září víme přesný počet volných a obsazených míst), proto je zde statut náhradníka, protože ani my sami do začátku školního roku nevíme, kolik ještě dětí jsme schopni přijmout.

Vyčkejte tedy, prosím, do konce prvního týdne v září a sledujte aktuální výsledky přijímacího řízení.Vyplněná přihláška je závazná
a odhlásit dítě ze studia je podle platných předpisů možné pouze na konci prvního nebo druhého pololetí.

V praxi to znamená, že pokud jste byli přijati a Vaše dítě si studium od června do září rozmyslelo, může po Vás škola požadovat uhrazení celého prvního pololetí. I přesto, že nenastoupíte.

Jsou ale výjimky, kdy může ředitel školy úhradu školného snížit o některý z měsíců.
Tedy místo uhrazení celého pololetí (5 měsíců) uhradíte jen 3 měsíce. Je třeba to ale obhájit zcela výjimečnými důvody jako například stěhování pryč z místa výuky, apod.

V případě, kdy ředitel udělí výjimku předčasného odhlášení žáka z výuky a nemá k tomu dostatečné důvody, může školu postihnout až likvidační pokuta z důvodu porušení rozpočtové kázně, kdy na každého přijatého žáka zasílá zřizovatel finanční zdroje pro realizaci výuky a rodiče doplácejí zhruba 1/10 skutečných nákladů na výuku v podobě školného. Předčasné odhlášení mimo konce pololetí tedy z pohledu kontroly znamená nedůvodné obohacení školy na úkor státního rozpočtu a rozpočtu zřizovatele.


Poslední informace je pouze jakousi „poznámkou“, neboť se nám často stává, že jsou rodiče při vyplňování přihlášky zaskočeni množstvím důvěrných informací (rodné číslo, místo narození) nebo těmi pravidly o odhlašování a mají vždy poznámky, že to po nich u basketbalového kroužku nikdo nepožadoval. My sami se těmito pravidly musíme řídit, protože jsme výchovně-vzdělávací instituce českého školství, žáci u nás studují programy a předměty, jež byly akreditovány a sestaveny přímo ministerstvem školství, a tak jako každá jiná škola v naší vzdělávací soustavě jsme nuceni vyžadovat kompletní informace o každém žákovi.

Po skončení studií vydáváme žákům Závěrečná vysvědčení, či vystavujeme potvrzení o studiu – tyto dokumenty napomáhají v lepších výsledcích například pro budoucí studia přijímacího řízení na střední/vysoké školy a v některých případech i v zaměstnání (učitelka v mateřské školce, aj.). Děkujeme za pochopení.


K přijímacímu řízení se, prosím, dostavte s úsměvem, děti ať se ničeho nebojí, a hlavně si nezapomeňte přinést dobrou náladu.

Těšíme se na Vás.

ŠkolnéPřihláška do ZUŠ – hudební obor

Komentáře nejsou povoleny.