ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA - Rosice

ZUS Rosice ZUS Rosice
AKTUALITY

Vernisáž výstava prací žáků výtvarného oboru v Rosicích:
23. května 2018

Začátek v 17 hodin
v prostorách zámku v I. poschodí.


Výstava prací žáků výtvarného oboru v Rosicích:
24. - 29. května 2018

Každý všední den od 10 do 12 a od 14 do 17 hodin
v prostorách zámku v I. poschodí.


ZUŠ Open 2018 v Rosicích:
24. května 2018

Od 14 hodin se koná Odpolední muzicírování
na náměstí.


ZUŠ Open 2018 v Rosicích:
24. května 2018

Od 14 hodin se koná Klavírní podbarvení výstavy
v ZKC.


ZUŠ Open 2018 v Rosicích:
24. května 2018

V 17 hodin začne Slavnostní koncert žáků školy
na II. nádvoří zámku.


Vystoupení žáků v rámci akce Noc kostelů v Rosicích:
25. června 2018

Začátek v 19 hodin
v kostele sv. Martina.


Žákovský koncert pro seniory v Zastávce:
29. května 2018

Začátek v 15.30 hodin
v Domově pro seniory


Výchovný koncert pro MŠ a ZŠ v Rosicích:
30. května 2018

Začátek v 9 a 10 hodin
v sále Zámeckého kulturního centra.


Závěrečný koncert v Zastávce:
31. května 2018

Začátek v 17.00 hodin
v sále Dělnického domu.


Postupové zkoušky:
4 - 8. června 2018

Zkoušky se konají v hlavní budově i na pobočkách školy.


Úplata za vzdělání (školné)

Stiskněte tlačítko "více"

více...
ZUS Rosice
menu1
menu2
menu3

AKTUALITY

Úplata za vzdělání (školné) Výběr za II. pololetí školního roku 2017/2018 je ukončen. ( pokud dosud nebylo školné uhrazeno, urychleně proveďte platbu následujícím způsobem)

platba převodem
na účet číslo: 188838621/0100, v.s.: (rodné číslo žáka nebo datum narození), do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka.

Kalendář akcí

23. září 2017 Vystoupení tanečního oddělení akci Hornický den v Zastávce:
Začátek v 11.20 hodin v zahradě Dělnického domu.
19. října 2017 Žákovský koncert v Zastávce:
Začátek v 17 hodin v sále ZUŠ.
20. října 2017 Žákovský koncert v Rosicích:
Začátek v 17 hodin v sále ZKC.
9. listopadu 2017 Žákovský koncert v Zastávce:
Začátek v 17 hodin v sále ZUŠ.
10. listopadu 2017 Žákovský koncert v Rosicích:
Začátek v 17 hodin v sále ZKC.
2. prosince 2017 Účast na taneční soutěži „Naruby“ v Brně:
Začátek v 14.30 hodin v Divadle na Orlí.
6. prosince 2017 Vánoční besídka klavírního oddělení v Rosicích:
Začátek v 17 hodin v sále ZKC.
14. prosince 2017 Vánoční žákovský koncert v Říčanech:
Začátek v 17 hodin v sále KD.
15. prosince 2017 Vánoční žákovský koncert v Rosicích:
Začátek v 17 hodin v sále KD Cristal.
17. prosince 2017 Vánoční koncert v Domašově:
Začátek v 15 hodin v sále restaurace U Němců.
17. prosince 2017 Adventní koncert v Omicích:
Začátek v 18 hodin v kostele sv. Jakuba Většího.
21. prosince 2017 Vánoční žákovský koncert v Zastávce:
Začátek v 17 hodin v sále Dělnického domu.
26. prosince 2017 Vánoční koncert v Domašově:
Začátek po dopolední bohoslužbě v kostele sv. Vavřince.
17. ledna 2018 Besídka klavírního oddělení v Rosicích:
Začátek v 17 hodin v sále ZKC.
25. ledna 2018 Žákovský koncert v Zastávce:
Začátek v 17 hodin v sále ZUŠ.
26. ledna 2018 Žákovský koncert v Rosicích:
Začátek v 17 hodin v sále ZKC.
31. ledna 2018 Žesťový koncert žáků ZUŠ Ořechov, ZUŠ Židlochovice a ZUŠ Rosice v Zastávce:
Začátek v 17.30 hodin v sále ZUŠ.
1. února 2018 Školní kolo celonárodní soutěže žáků ZUŠ v sólovém zpěvu v Rosicích:
Začátek ve 9.30 hodin v sále ZKC.
14. února 2018 Koncert účastníků soutěže ZUŠ v Rosicích:
Začátek v 17 hodin v sále ZKC.
20. února 2018 Účast v okresním kole celonárodní soutěže žáků ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu v Modřicích:
Začátek v 9.00 hodin v sále ZUŠ Modřice.
21. února 2018 Účast v okresním kole celonárodní soutěže žáků ZUŠ ve hře na dechové nástroje žesťové v Zastávce:
Začátek v 9.00 hodin v sále ZUŠ Zastávka.
22. února 2018 Účast v okresním kole celonárodní soutěže žáků ZUŠ ve hře na dechové nástroje dřevěné v Oslavanech:
Začátek v 9.00 hodin v sále ZUŠ Oslavany.
23. února 2018 Účast v okresním kole celonárodní soutěže žáků ZUŠ ve hře na zobcovou flétnu v Oslavanech:
Začátek v 9.00 hodin v sále ZUŠ Oslavany.
27. února 2018 Vernisáž výstavy výtvarných děl žáků za podpory senátora prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc. s názvem „Rosice tvořivé“ v Praze:
Začátek v 17.00 hodin v Senátu ČR.
3. března 2018 Vystoupení tanečního a pěveckého oddělení na besedě Dámy na tahu v Rosicích:
V sále ZKC.
8. března 2018 Žákovský koncert v Zastávce:
Začátek v 17 hodin v sále ZUŠ.
9. března 2018 Žákovský koncert v Rosicích:
Začátek v 17 hodin v sále ZKC.
14. března 2018 Účast v okresním kole celonárodní soutěže žáků ZUŠ tanečního oboru v Blansku:
Začátek v 9.00 hodin v sále KD Blansko.
21. března 2018 Účast v krajském kole celonárodní soutěže žáků ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu v Kyjově:
Začátek v 9.00 hodin v sále ZUŠ Kyjov.
24. března 2018 Velikonoční kumštování v Rosicích:
Začátek v 12 hodin v sále ZKC.
12. dubna 2018 Žákovský koncert v Zastávce:
Začátek v 17 hodin v sále ZUŠ.
13. dubna 2018 Žákovský koncert v Rosicích:
Začátek v 17 hodin v sále ZKC.
15. dubna 2018 Vystoupení žáků na benefičním festivalu pro zdravotně znevýhodněné v Babicích:
Začátek v 13 hodin v sále KD.
21. dubna 2018 Vystoupení žáků na slavnostním odhalení pamětní desky spisovateli Mirku Elplovi v Zastávce:
Začátek v 10 hodin v Regionálním informačním centru.
26. dubna 2018 Žákovský koncert v Ostrovačicích:
Začátek v 17 hodin v sokolovně.
4. května 2018 I. absolventský koncert v Rosicích:
Začátek v 17 hodin v sále ZKC.
6.-11. května 2018 Výstava prací absolventů výtvarného oboru v Rosicích :
Každý všední den od 10 do 12 a od 14 do 17 hodin a v neděli 6.11. od 15 do 17 hodin v sále ZKC.
9. května 2018 Komentovaná prohlídka pro veřejnost spojená s obhajobami absolventských prací žáků výtvarného oboru v Rosicích :
Začátek v 17 hodin v sále ZKC.
10. května 2018 Vystoupení žáků ke Dni matek ve Zbraslavi:
Začátek v 17 hodin v KD.
11. května 2018 II. absolventský koncert v Rosicích:
Začátek v 17 hodin v sále ZKC.
23. května 2018 Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru s názvem „Kouzlo detailu“ v Rosicích :
Začátek v 17 hodin v prostorách zámku v I. poschodí.
24.-29. května 2018 Výstava prací žáků výtvarného oboru s názvem „Kouzlo detailu“ v Rosicích :
Každý všední den od 10 do 12 a od 14 do 17 hodin v prostorách zámku v I. poschodí.
24. května 2018 ZUŠ Open 2018- Odpolední muzicírování na náměstí v Rosicích
Začátek v 14 hodin na náměstí u cukrárny.
24. května 2018 ZUŠ Open 2018- Klavírní podbarvení výstavy v Rosicích
Začátek v 14 hodin v sále ZKC.
24. května 2018 ZUŠ Open 2018- Slavnostní koncert žáků školy v Rosicích
Začátek v 17 hodin na II. nádvoří zámku.
25. června 2018 Vystoupení žáků v rámci akce Noc kostelů v Rosicích:
Začátek v 19 hodin v kostele sv. Martina.
29. května 2018 Žákovský koncert pro seniory v Zastávce:
Začátek v 15.30 hodin v Domově pro seniory.
30. května 2018 Výchovný koncert pro MŠ a ZŠ v Rosicích
Začátek v 9 a 10 hodin v sále ZKC.
31. května 2018 Závěrečný koncert v Zastávce:
Začátek v 17 hodin v sále Dělnického domu.
17. června 2018 Žákovský koncert v Domašově:
Začátek v 15 hodin v sále restaurace U Němců.

Komentáře nejsou povoleny.