ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA - Rosice

ZUS Rosice ZUS Rosice
AKTUALITY

Vernisáž výstava prací žáků výtvarného oboru v Rosicích:
23. května 2018

Začátek v 17 hodin
v prostorách zámku v I. poschodí.


Výstava prací žáků výtvarného oboru v Rosicích:
24. - 29. května 2018

Každý všední den od 10 do 12 a od 14 do 17 hodin
v prostorách zámku v I. poschodí.


ZUŠ Open 2018 v Rosicích:
24. května 2018

Od 14 hodin se koná Odpolední muzicírování
na náměstí.


ZUŠ Open 2018 v Rosicích:
24. května 2018

Od 14 hodin se koná Klavírní podbarvení výstavy
v ZKC.


ZUŠ Open 2018 v Rosicích:
24. května 2018

V 17 hodin začne Slavnostní koncert žáků školy
na II. nádvoří zámku.


Vystoupení žáků v rámci akce Noc kostelů v Rosicích:
25. června 2018

Začátek v 19 hodin
v kostele sv. Martina.


Žákovský koncert pro seniory v Zastávce:
29. května 2018

Začátek v 15.30 hodin
v Domově pro seniory


Výchovný koncert pro MŠ a ZŠ v Rosicích:
30. května 2018

Začátek v 9 a 10 hodin
v sále Zámeckého kulturního centra.


Závěrečný koncert v Zastávce:
31. května 2018

Začátek v 17.00 hodin
v sále Dělnického domu.


Postupové zkoušky:
4 - 8. června 2018

Zkoušky se konají v hlavní budově i na pobočkách školy.


Úplata za vzdělání (školné)

Stiskněte tlačítko "více"

více...
ZUS Rosice

menu1

menu2

menu3

ZUS Rosice - Historie


ZUS Rosice - Historie

Tento obor se odjakživa těší velkému zájmu dětí i rodičů. Posláním hudebního oboru je poskytnout žákům základy odborného vzdělání a vychovat z nich hudebníky, kteří by se ve svém životě dovedli uplatnit v různých hudebních žánrech ať už jako amatéři nebo budoucí profesionálové.

V hudebním oboru vzděláváme děti od 6 let. Prvním rokem žáci navštěvují Přípravnou hudební výchovu, kde hravou formou podněcujeme jejich zájem o hudbu a rozvíjíme jejich hudební schopnosti a dovednosti. První stupeň má 7 ročníků, během nichž se žáci učí zvládnout techniku a výraz při hře na jednotlivé nástroje nebo zpěvu. Posláním druhého stupně, který má 4 ročníky, je rozvíjet základy položené během výuky na prvním stupni a rozšiřovat vzdělání žáků o náročnější druhy hudební literatury.

Nevyučujeme ale jenom sólovou hru. Naši žáci také navštěvují komorní nebo souborovou hru, kde se zaměřují na spolupráci s jinými nástroji, dokáží vyvažovat své hráčské výkony a přizpůsobovat je celku. Podobně je tomu i u sborového zpěvu.

Na naší ZUŠ vyučují v hudebním oboru tito učitelé:

ZUS Rosice - Historie
ZUS Rosice - Historie
ZUS Rosice - Historie
ZUS Rosice - Historie
ZUS Rosice - Historie

Komentáře nejsou povoleny.