ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA - Rosice

ZUS Rosice ZUS Rosice
AKTUALITY

Vernisáž výstava prací žáků výtvarného oboru v Rosicích:
23. května 2018

Začátek v 17 hodin
v prostorách zámku v I. poschodí.


Výstava prací žáků výtvarného oboru v Rosicích:
24. - 29. května 2018

Každý všední den od 10 do 12 a od 14 do 17 hodin
v prostorách zámku v I. poschodí.


ZUŠ Open 2018 v Rosicích:
24. května 2018

Od 14 hodin se koná Odpolední muzicírování
na náměstí.


ZUŠ Open 2018 v Rosicích:
24. května 2018

Od 14 hodin se koná Klavírní podbarvení výstavy
v ZKC.


ZUŠ Open 2018 v Rosicích:
24. května 2018

V 17 hodin začne Slavnostní koncert žáků školy
na II. nádvoří zámku.


Vystoupení žáků v rámci akce Noc kostelů v Rosicích:
25. června 2018

Začátek v 19 hodin
v kostele sv. Martina.


Žákovský koncert pro seniory v Zastávce:
29. května 2018

Začátek v 15.30 hodin
v Domově pro seniory


Výchovný koncert pro MŠ a ZŠ v Rosicích:
30. května 2018

Začátek v 9 a 10 hodin
v sále Zámeckého kulturního centra.


Závěrečný koncert v Zastávce:
31. května 2018

Začátek v 17.00 hodin
v sále Dělnického domu.


Postupové zkoušky:
4 - 8. června 2018

Zkoušky se konají v hlavní budově i na pobočkách školy.


Úplata za vzdělání (školné)

Stiskněte tlačítko "více"

více...
ZUS Rosice
menu1
menu2
menu3

Vítáme Vás na stránkách Základní umělecké školy v Rosicích!

Název školy:
Základní umělecká škola
Rosice, příspěvková organizace


Sídlo školy:
Na Schodech 239,
Rosice u Brna, 665 01


Ředitel školy:
Jiří Skřípek


Zástupkyně ředitele:
Ivana Marková


Ekonomka školy:
Eva Staňková


Pobočky školy:
Zastávka, U Školy 497
Omice, Brněnská 18
Říčany, Nám. Osvobození 340
Domašov 48
Zbraslav, Komenského 280

Základní umělecká škola sídlí od ledna 1997 v budově Na Schodech 239.
Na škole se vyučují 3 obory:

ZUS RosiceHudební
ZUS RosiceVýtvarný
ZUS RosiceTaneční

V hlavní budově Na Schodech působí obor hudební. Obor výtvarný a taneční se nachází na rosickém zámku, Žerotínovo nám. 1.

Umělecká činnost všech tří oborů je pestrá a bohatá. Každý měsíc se konají žákovské koncerty, v prosinci pořádáme vánoční koncert a v červnu koncert závěrečný. Oba koncerty jsou spojeny s výstavou prací žáků výtvarného oboru. Učitelé pořádají každý rok v březnu koncerty učitelů, které mají již mnohaletou tradici. Květen patří absolventským koncertům a žáci se také podílejí na Hudebních slavnostech. Pro MŠ a ZŠ připravujeme výchovné koncerty. Výtvarný obor také pravidelně pořádá vlastní výstavy prací svých žáků. Naši nejlepší žáci se zapojují do národních uměleckých soutěží, v nichž dosahují dobrých výsledků.

Nemůžeme zde uvést úplně všechny akce, kterých se žáci školy během roku účastní, ale i tento stručný přehled potvrzuje, jak rozsáhlá je činnost ZUŠ. Je to zásluha celého učitelského kolektivu, který tvoří kvalifikovaní pedagogové. Někteří z nich působí také na vysokých školách nebo jsou činní jako výkonní umělci.

Mnoho našich absolventů nadále provozuje umění jako svého koníčka a někteří působí i jako profesionálové.

Cílem naší školy je zprostředkovávat žákům co nejužší kontakt s uměním a probouzet v nich zájem o jednotlivé umělecké obory.

Komentáře nejsou povoleny.