ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA - Rosice

ZUS Rosice ZUS Rosice
AKTUALITY

Účast v krajském kolo celostátní soutěže v sólovém zpěvu v Kyjově:
21. března 2018

Začátek v 9 hodin
v sále ZUŠ Kyjov.


Vystoupení žáků na Velikonočním kumštování v Rosicích:
24. března 2018

Začátek v 12 hodin
v sále Zámeckého kulturního centra.


Žákovský koncert v Zastávce:
12. dubna 2018

Začátek v 17 hodin
v sále ZUŠ Zastávka


Žákovský koncert v Rosicích:
13. dubna 2018

Začátek v 17 hodin
v sále Zámeckého kulturního centra


Úplata za vzdělání (školné)

Stiskněte tlačítko "více"

více...
ZUS Rosice
menu1
menu2
menu3

Vítáme Vás na stránkách Základní umělecké školy v Rosicích!

Název školy:
Základní umělecká škola
Rosice, příspěvková organizace


Sídlo školy:
Na Schodech 239,
Rosice u Brna, 665 01


Ředitel školy:
Jiří Skřípek


Zástupkyně ředitele:
Ivana Marková


Ekonomka školy:
Eva Staňková


Pobočky školy:
Zastávka, U Školy 497
Omice, Brněnská 18
Říčany, Nám. Osvobození 340
Domašov 48
Zbraslav, Komenského 280

Základní umělecká škola sídlí od ledna 1997 v budově Na Schodech 239.
Na škole se vyučují 3 obory:

ZUS RosiceHudební
ZUS RosiceVýtvarný
ZUS RosiceTaneční

V hlavní budově Na Schodech působí obor hudební. Obor výtvarný a taneční se nachází na rosickém zámku, Žerotínovo nám. 1.

Umělecká činnost všech tří oborů je pestrá a bohatá. Každý měsíc se konají žákovské koncerty, v prosinci pořádáme vánoční koncert a v červnu koncert závěrečný. Oba koncerty jsou spojeny s výstavou prací žáků výtvarného oboru. Učitelé pořádají každý rok v březnu koncerty učitelů, které mají již mnohaletou tradici. Květen patří absolventským koncertům a žáci se také podílejí na Hudebních slavnostech. Pro MŠ a ZŠ připravujeme výchovné koncerty. Výtvarný obor také pravidelně pořádá vlastní výstavy prací svých žáků. Naši nejlepší žáci se zapojují do národních uměleckých soutěží, v nichž dosahují dobrých výsledků.

Nemůžeme zde uvést úplně všechny akce, kterých se žáci školy během roku účastní, ale i tento stručný přehled potvrzuje, jak rozsáhlá je činnost ZUŠ. Je to zásluha celého učitelského kolektivu, který tvoří kvalifikovaní pedagogové. Někteří z nich působí také na vysokých školách nebo jsou činní jako výkonní umělci.

Mnoho našich absolventů nadále provozuje umění jako svého koníčka a někteří působí i jako profesionálové.

Cílem naší školy je zprostředkovávat žákům co nejužší kontakt s uměním a probouzet v nich zájem o jednotlivé umělecké obory.

Komentáře nejsou povoleny.